Vynikajúci prospech žiakov nie je smerodajný. Až žiaci mi ukázali, aká som učiteľka.

Po roku a pol v školstve je veľmi jednoduché zabehnúť do vyjazdených koľají a upadnúť do stereotypu, pri ktorom už nemáte pocit, že vaša práca má zmysel. Moje vyučovacie hodiny síce boli stále dobré, zaujímavé a často aj zábavné, ale po úvodných a štvrťročných testoch som bola frustrovaná. Moja motivácia pokračovať v tvrdej práci klesala a práca v triede mi pripadala…

Čítať ďalej