COOKIES

Čo za COOKIES  sme to na našej stránke pre vás napiekli? 

 
Webová stránka www.kickstart.sk využíva službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google Inc., Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google Inc.
 
Používaním cookies na tejto stránke nedochádza k porušovaniu zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, keďže tieto cookies nezhromažďujú osobné údaje, podľa ktorých by vás bolo možné identifikovať a ani ich nikomu neposkytujeme.
 

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť.