Knihy a hry pre manželov, ktoré nám manželstvo pomáhajú budovať a žiť šťastne.

Pred pár týždňami sme oslávili štvrté výročie nášho manželstva. Niežeby to bolo nejak extrémne veľa, aby sme tu mohli priveľmi múdrovať, ale keď si zoberiete, že priemerná rozvodovosť na Slovensku je 40 %, tak budovanie manželstva v jeho začiatkoch považujeme za mega dôležité.

K upevňovaniu nám okrem iného pomáhajú hry, pri ktorých pokecáme, pri ktorých sa zabavíme a zamyslíme a aj knihy pre manželov, ktoré čítame a o ktorých sa potom spolu rozprávame.  

Úprimné zdieľanie pocitov a otvorená komunikácia nám formujú stabilné piliere, o ktoré sa opierame a ktoré sú pre nás základom budovania stále krajšieho manželstva. 

Ako si vybrať tú správnu hru alebo knihu pre manželov?

Motivačnej, medziľudskej a literatúry zameranej na osobnostný rozvoj je okolo nás strašne veľa. Vyznať sa v tom množstve je naozaj ťažké, preto si radi nechávame poradiť od manželských párov, ktoré svojim vekom a dĺžkou partnerstva nám k tomu majú čo povedať.

Knihy a hry pre manželov

Kniha: BIBLIA 

Táto kniha si zaslúži nielen prvé miesto, ale zaslúži si každé miesto. Teda kniha, hovoríme o knižnici viac ako 60 kníh, v ktorej texty sú písané v rozpätí 1500 rokov, od takmer 40 autorov, žijúcich na troch kontinentoch. Biblia obsahuje písané texty od vysoko postavených kráľov, umelcov, roľníkov, vojakov, pastierov a básnikov. Mnohí sa medzi sebou vôbec nepoznali, keďže žili v rôznych obdobiach a na iných miestach.

Biblia je unikátna, ak si uvedomíme, aká je jednotná. Veď schválne, skúste dať dokopy desať ľudí, aby napísali text o jednej kontroverznej téme a potom skúste porovnať, či ich závery so sebou súvisia. 

Geologicky hovoríme o diele, ktoré popisuje presné oblasti a miesta, ktoré existovali resp. dodnes existujú a historicky hovoríme o diele, v ktorom spomenuté mená a postavy v nej boli žijúci ľudia, na ktoré sa viažu ďalšie historické zápisky a pramene iných zdrojov.

Prečo by mala byť Biblia dobrou knihou pre manželov? 

„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa“ (1 Kor 13:4)

Tisíce právd o morálnych zásadach a spoločenskej zodpovednosti. Biblia je návod na to, ako si uvedomiť, že sloboda neznamená to, že si v živote robím, čo chcem, ale že robím to, čo je správne robiť. V dobe nadbytku, pýchy, ľahostajnosti a nemravnosti môže byť toto významnou príčinou čísla 40 % v rozvodovosti, ktorú spomínam na začiatku.

Ešte by som chcel zvýrazniť, že všetky verše Biblie, ktoré budú popísané nižšie sú pre tvoje partnerstvo bezvýznamné, ak ich nebudeš skutočne uplatňovať vo svojom živote.

Čo hovorí Biblia o manželstve? 

 • Na začiatku by som spomenul verš z Biblie, ktorý možno bude pôsobiť klišoidne, ale pre život je dôležitý a pre naše vzťahy je zásadný.

Nech sa všetko medzi vami deje v láske.(1 Kor 16:14)

 • Ďalej môžem spomenúť tri verše o fenoméne cudzoložstva/smilstva, na základe ktorého sa rozbíja obrovská časť manželstiev. 

„… ten, kto cudzoloží so ženou, nemá rozum; chce si zničiť život, kto tak činí.“ (Pr 6:32)

„Dobrý rozum získava priazeň, ale cesta neverných je ich záhubou.“ (Pr 13:15)

„No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.(Mt 5:28)

 • Vážnosť záväzku a sľubu pred Bohom, ktorý sa deje pred oltárom počas svadby, zjavne mnoho párov berie na ľahkú váhu. Biblia nám hovorí a zároveň nás povzbudzuje v nasledovnom:

„Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke, i budú dvaja jedno telo, takže už nie sú dve telá, ale jedno. Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj!“ (Mt 19:5-6)

„Pýtate sa: Prečo je to? Preto, lebo Hospodin bol svedkom medzi tebou a ženou tvojej mladosti, (…) ona je tvojou družkou a zmluvnou manželkou!“ (Mal 2:14)

 • Na záver by som chcel povedať, že spoločná modlitba alebo dôverný rozhovor, majú moc. Biblia je plná povzbudení do života a aj napriek tomu, že človek je nedokonalý, tak ak sa k nej v manželstve postavíte obaja úprimne, je schopná nielen vás, ale aj váš vzťah zbudovať a oživiť každý deň. 

„Dvaja sa majú lepšie ako jeden, lebo majú odmenu za svoju námahu. Lebo ak padnú, jeden zdvihne svojho druha, beda však samotnému, ak padne! Nemá druhého, čo by ho pozdvihol.“ (Kaz 4:9-10)

biblia-pre-manzelov

Kniha: 5 JAZYKOV LÁSKY

Často sa vám stáva, že nechápete správaniu vašej polovičky? Vy sa tak snažíte prejavovať jej vašu lásku a ona nič, respektíve nie to, čo očakávate. Pripravíte romantickú večeru, idete na výlet, pochválite ju, pohladkáte ju, upracete celý byt alebo jej kúpite krásny darček, no čakali ste viac a reakcia nenaplní vaše predstavy. 

Potom ste sklamaní, že polovička si nič neváži a tak sa ju nabudúce radšej nesnažíte nijako potešiť, pretože naposledy alebo opakovane to nemalo taký efekt, ako ste si mysleli. Vzťah sa naštrbuje, láska sa prejavuje partnerovi čoraz menej, atmosféra chladne, až postupne hľadáte potešenie u niekoho iného…

Pýtate sa správne?

Dali ste už niekoľkokrát veľa námahy do toho, aby ste prekvapili vašu polovičku a vysnívali ste si jej následnú reakciu. No po sklamaní, sa pýtate samého seba, čo vlastne robím zle? Otázka by ale mala znieť úplne inak: 

Čo moju polovičku skutočne robí šťastnou a čo odomňa očakáva, aby sa naozaj naplnila jej emočnná banka a teda naplnilo sa aj moje očakávanie?

Ak nepoznáte odpoveď je čas prečítať si knihu 5 jazykov lásky, ktorá rozpráva o tom, ako jednoducho sa dá naplniť očakávania toho druhého, ak poznáte, na aký jazyk lásky dotyčný/á reaguje. 

Návod, ako to zistiť je úplne jednoduchý: 

 1. prečítať si knihu
 2. urobiť si test (na konci knnihy)
 3. zamyslieť sa 
 4. porozprávať sa o tom
 5. dodržiavať to

Kniha v jednoduchosti rozpráva o tom, že nezhody v partnerstve sú častokrát výsledkom toho, že každý z partnerov hovorí iným jazykom lásky. Autor knihy Gary Chapman definoval, že každý jedinec, reaguje na jeden z piatich jazykov lásky: 

 • Slová uistenia
 • Pozornosť
 • Prijímanie darov
 • Skutky služby
 • Fyzický dotyk

Vďaka knihe dokážete definovať ten svoj jazyk a aj jazyk vášho partnera a kniha vám zároveň pomôže pochopiť, ako každý z jazykov lásky používať. 

Naše manželstvo to zásadne zmenilo. Už na začiatku sme si po prečítaní knihy vytýčili ten náš jazyk lásky a tak nemusíme viac skúšať, hľadať a trápiť sa, ako potešiť toho druhého. 

5 jazykov lásky. Kniha pre manželov

Medzi ďalšie aktivity budovania vzťahu patrí aj tanec. Viac o tejto téme v článku Tancom proti rozvodovosti.


Kniha: MILOVAŤ A CTIŤ

Richard Vašečka je úžasný človek, ktorý miluje ľudí a nemá problém podeliť sa so svojimi skúsenosťami s ostatnými. Presne taká je kniha Milovať a ctiť. Plná lásky, autentického pokoja a praktických rád pre novomanželov, ale aj pre manželov, ktorí chcú svoj vzťah posunúť o výrazný kus ďalej. 

Úprimné a hlboké rozprávania p. Vašečku, ktorý sa opiera o Biblické verše nesie v sebe dávku právd, ktoré nútia človeka zamyslieť sa, vracať sa k nim a aplikovať ich do každodenného života. 

Okrem detailov, ktoré budujú vzťah ženy a muža, obsahuje kniha aj praktické rady pre výchovu detí, zdravý sexuálny život, úctu k starším, rozumné spravovanie financií a taktiež povzbudenie na budovanie vzťahov so svojim okolím, priateľmi a rodinou.

Dať šancu tejto 300 stranovej knihe stálo za to. Ak vám záleží na tom, aby láska medzi vami nevyhlasla, rozhodnutie prečítať si ju je na to to najlepšie. 

Ako už samotný názov napovedá, kniha odzrkadluje dôležitosť sľubu, ktorý si manželské páry dávajú pred oltárom. Budem ťa milovať a ctiť … slová, ktoré vyriekame sú prísľubom živej bytosti, ktorá pred oltárom stojí po našom boku. 

V dobe keď je tento dôležitý prísľub tak často deformovaný, stal sa karikatúrou a iba takou formálnou klauzulkou je kľúčové dať mu opäť svoju váhu. A táto kniha mu svoju váhu rozhodne naspäť dáva.

Viac o projekte Milovať a ctiť si môžete pozrieť na oficiálnych stránkach.

Milovať a ctiť. Kniha pre manželov

Kniha: POSVÄTNÉ MANŽELSTVO

Knihu podľa obalu už viac súdiť nebudeme. To sme si povedali po dočítaní knihy Posvätné manželstvo, ktorá svojim obalom pôsobí nezaujímavo alebo teda tak tradične, ako veľká časť motivačných blábolov. Čakali sme bežné omáčky o živote v šťastnom partnerstve, no po dočítaní sme pochopili, že to bolo zasa raz naše ďalšie zlyhanie v podobe predčasného odsúdenia veci. 

Garry Thomas je dlhoročný lektor, ktorý prednáša o vzťahoch, rodine a manželstve a rozhodne jeho prednášky a ani táto kniha nehovoria žiadne slniečkárske polopravdy a recepty na dokonalé šťastie. Skôr naopak. Garry kladie dôraz a dáva triezvy pohľad na problémy manželstva/partnerstva a vyrozpráva svoj pohľad na to, ako tieto problémy otočiť, respektíve ako sa z nich poučiť, aby sme svoje nedokonalé manželstvá postupnými krokmi premieňali.

 Kniha taktiež ponúka pohľad na témy prostredníctvom zážitkov a skúseností ďalších párov, ktoré sa borili s rôznymi ťažkosťami a bojovali boje, ktoré bojujú mnohé páry na svete.

14 kapitol obsahuje niekoľko cenných prvkov v podobe citátov z Biblie, vyššie spomínané svedectvá iných manželských párov, Garryho pohľad na vec, taktiež v nej nájdete niekoľko citátov od významných mien spoločenského života a otázky, ktoré dávajú manželským párom priestor diskutovať a zamýšlať sa v súkromí o jednotlivých témach.

Benefitom knihy je, že je vhodná na samostatné štúdium pre mužov aj ženy a každého čitateľa obohatí a pozve k tomu, aby sme v prvom rade ako jednotlivci cvičili našu trpezlivosť, vnímavosť, obetu a vytrvalosť a následne prenášali a aplikovali tieto vlastnosti do partnerstva. 

Dôvod je prostý. Ešte žiadne manželstvo nevydržalo na síce sladkej, no iba dočasnej romantike.

kniha posvätné manželstvo

Hra: POKEC KARTIČKY DUET

Máte pocit, že ste vyčerpali všetky témy a nemáte sa o čom po večeroch rozprávať? Pred Vianocami sme rozmýšlali, čo kúpiť párom z nášho okolia a rozhodli sme sa pre pokec kartičky, ktoré sme aj my ako dar dostali. Jedného dňa sme si hru aj výskušali zahrať a prichytili sme sa pri tom, že debatujeme pri kartičkách už niekoľko hodín. 

Pri kartičkách sa zabavíte, preberiete aj vážnejšie, či šteklivé témy, no v prvom rade prostredníctvom viac ako 100 otázok sa o sebe dozviete zasa niečo nové. 

Ak vás už nebaví rozprávať sa stále o jedných a tých istých témach, chcete vzťah trochu okoreniť určite odporúčame. Objednať si ich môžete na oficiálnej stránke projektu Duet.

Duet. Hra pre manželov

BONUS: FĽAŠA POVZBUDENIA

Od našich priateľov sme na svadbe dostali veľmi praktický a dômyselný dar, s ktorým sa s vami musíme podeliť. Veríme, že vás inšpiruje k podobnému, vlastnému hand made výrobku.

Jedná sa o fľašu, ktorá je plná stočených papierikov a na každom papieriku je citát z Biblie alebo rôzne iné motivačné posolstvá o láske, povzbudenia na všedný deň, inšpiračné quotes a povzbudzujúce slová.

Skvelý nápad, ktorý je úplne jednoducho zrealizovateľný. Dobre vyzerá ako doplnok na poličke a vždy keď máte náladu pod psa, alebo sa potrebujete naštartovať na začínajúci deň, vytiahnete si jeden papierik a fičíte.

Fľašu si zhotovte a naplňte podľa vlastných predstáv. Verím, že aj toto môže byť nástroj, vďaka ktorému môžete s polovičkou budovať a okoreniť svoj vzťah niečím nevšedným.

Fľaša. Hra pre manželov
1 comments Add yours
 1. Milí M&K, nie som vaším sledovateľom a k tomuto príspevku som sa dostal zaujímavým spôsobom … Zdieľam s vami to nákazlivé nadšenie z manželstva … hoci na rozdiel od vás sa moja manželská skúsenosť blíži k tridsiatke. A ako píšete v inom príspevku – ideálne manželstvo síce neexistuje, ale prečo sa k nemu každodennými drobnosťami (a možno občas aj veľkými vecami) aspoň nepriblížiť …? Veď aj veľký oceán je poskladaný z jednotlivých kvapiek … Vďaka za tipy, tých nie je nikdy dosť! Nech vaša vzájomná láska stále rastie!

Nebojte sa komentára, radi pokecáme.