Mobbing a šikana na pracovisku. Fenomén doby, o ktorom sa každý hovoriť bojí.

Závažný problém, ktorý láme hlavu mnohým odborníkom a psychológom. Neexistuje konkrétny nástroj, ktorý by mobbing alebo bossing na pracovisku vedel právne ochrániť a zasiahnutí ľudia sú odkázaní v lepšom prípade iba na seba a svojich blízkych, v tom horšom na lieky a odbornú pomoc. Mobbing a šikana na pracovisku zanecháva trvalé následky, ktoré sú výsledkom ťažkých bojov. Zaoberal som sa touto témou a zistil som, že z tohto nepríjemného kolotoča existuje iba jedna cesta von.

PREČO O TOM PÍŠEM? 

Aj napriek mojej neodbornosti na sociálnu problematiku a právo som sa rozhodol podrobnejšie povenovať tejto veľmi citlivej téme, ktorá trápi stále viac ľudí a zamestnancov firiem. Zaujímajú ma veci verejné, problémy v spoločnosti a najmä spravodlivosť. Som citlivý voči svojmu okoliu a takto nejako som sa dostal práve k tomuto problému. Pri počúvaní tých čo to zažili ma to zaujalo a zároveň šokovalo natoľko, že som sa o to s vami rozhodol podeliť.


Pravdepodobne o tomto probléme mnohí z vás nikdy nepočuli a aj napriek tomu môže byť vo vašom okolí niekoľko poškodených osôb. Verte, že dôvod prečo ste o tom nepočuli je len jeden a tým je strach obetí hovoriť. Tyranizovanie, vydieranie, vykorisťovanie človeka človekom, vážna porucha osobnosti a doživotný problém zo strachu zamestnať sa. Ak sa vám to zdá ako z hrôzostrašného psychologického filmu, nasledujúce riadky budú ešte vážnejšie.

DEFINÍCIA

Ak ste ešte nikdy nepočuli o mobbingu, tak hovoríme o šikane medzi zamestnancami, ktorí sú v rovnocennom postavení. Bossing sa naopak definuje ako šikana nadriadenej osoby voči podriadenému zamestnancovi.

Za významom týchto označení sa skrýva systematické šikanovanie, terorizovanie a poškodzovanie osoby na pracovisku, ktoré spravidla smeruje k tomu, aby obeť ukončila pracovný vzťah.

Ide o ťažkú poruchu komunikácie alebo vzťahov v kolektíve spolupracovníkov, o formu nežiadúcej agresivity v medziľudských vzťahoch, o najzávažnejšie deformácie sociálnych vzťahov, rolí a noriem života.

PREČO SA TO DEJE? 

Žijeme v dobe kapitalizmu, kde hon za materializmom, sociálnym postavením a kariérou má obrovskú hodnotu. V mnohých prípadoch väčšiu ako medziľudské vzťahy. Ľudia sú schopní pre dosiahnutie svojich cieľov urobiť čokoľvek.

Niektoré atribúty však majú aktéri mobbingu a bossingu spoločné.

Predovšetkým bývajú zdatnými manipulátormi, so znakmi, ktoré definovala Isabelle Nazare-Aga:

Navodzujú pocit viny u ostatných, komunikujú nejasne, menia názory a správanie podľa potreby, spochybňujú názory a schopnosti druhých, stavajú sa do role obete, využívajú druhých vo svoj prospech, vyhrážajú sa alebo vydierajú buď priamo alebo nepriamo, klamú, sú egocentrickí, závistliví, odmietajú kritiku svojej osoby, popierajú fakty a nerešpektujú práva a potreby iných.

Švédski psychológovia uvádzajú štyri motívy, ktoré spôsobujú násilné správanie voči kolegom v práci:

 • je ohrozený ich sociálny status
 • je ohrozená ich práca, funkcia
 • je ohrozená ich sloboda v rámci rozhodovania
 • je dominujúca snaha byť uznávaný

Podľa výskumov neexistuje väčšinový typ jedinca – obete, na ktorú by sa v spoločnosti mobbingom mierilo. Obeťou sa môže stať ktokoľvek, či už prostredníctvom nezhody, rasovej, náboženskej a sociálnej neznášanlivosti, alebo pre vyvolanie snahy ovládnuť toho druhého.

Vhodnými obeťami, nad ktorými si potrebujú mobbéri dokazovať svoju nadradenosť sa stávajú aj tzv. mäkké osobnosti, citlivé alebo nízko postavené. Naopak, častými obeťami sú aj silní, kreatívni a produktívni jedinci. Tí sú nežiadúcou konkurenciou a svojou prácou ohrozujú existenciu a postavenie mobbéra.

PREJAVY

Problémom mobbingu je, že každý jeho prejav pôsobí izolovane, ako úplne normálna nezhoda. Len obeť vie, že tieto nezhody sa dejú na dennom poriadku a že situácia trvá dlho.

Hranica medzi normálnymi pracovnými úlohami, občasným napomínaním alebo upozorňovaním na nedostatky od nadriadeného a systematickým šikanovaním je častokrát veľmi tenká.

V dokumente Report of the Force on the Prevention of Workplace Bullying sa uvádzajú nasledovné prejavy správania voči obeti:

 • ponižovanie
 • zastrašovanie
 • verbálne útoky
 • obviňovanie
 • izolovanie
 • sledovanie a neprimeraná kontrola
 • opakované prideľovanie povinností, ktoré sú pre jednotlivca nepríjemné
 • opakované zadávania neprimeraných termínov a úloh, ktoré nemožno splniť

NÁSLEDKY

Je úplne neuveriteľné pozrieť sa na švédske výskumy. Tie hovoria, že 15% samovrážd vo Švédsku sú dôsledkom dlhodobého mobbingu a bossingu na pracovisku.

A ak nehovoríme o samovražde, tak medzi najčastejšie diagnózy patria psychosociálny pracovný úraz a post-traumatická stresová porucha.

Teror na pracovisku je naozaj vysoko škodlivý, hlboko zasiahne ľudskú dôstojnosť, nalomí sebadôveru a sebadôstojnosť. Tento typ šikany vedie k duševnému a fyzickému vyčerpaniu a je výsledkom chronicky dlhodobých ťažkostí, paranoidného vnímania a ťažkého sociálneho poškodenia.

AKO SA BRÁNIŤ

Tu som narazil na problém, keďže naša legislatíva nepozná pojem mobbing, právnik nemá na takéto ľudské správanie zákon, ktorý mu umožňuje konať. Obeť sa teda zvyčajne rozhodne ísť k lekárovi, no ten ju posiela k psychiatrovi a diagnózou sa stáva depresia. Čo vlastne nerieši samotný problém, keďže tu ide o trestný čin a nie o diagnózu.

Existuje ešte antidiskriminačný zákon, zákonník práce a ľudské práva. V týchto prípadoch však musí byť preukázaný dôvod, ktorý zákonník práce a antidiskriminačný zákon zahŕňajú alebo obeť musí zabezpečiť dôkazy, prípadne svedkov tzv. dôkaznú núdzu.

Problematické je aj určenie konkrétnej sumy ako náhrady nemajetkovej ujmy, nakoľko žiaden človek nevie vstúpiť do vnútra obete mobbingu a objektívne vyhodnotiť závažnosť spôsobenej ujmy.


TIP PRE VÁS

Je možnosť obrátiť sa na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, kde žiadateľovi organizácia poskytne bezplatnú pomoc. 


RIEŠENIE

Smutnou správou je, že len mizivá stotina percenta mobbérov dokáže priznať svoju vinu, prípadne napraviť krivdu, ktorú napáchali. Štúdie uvádzajú, že tieto osobnosti si danej veci častokrát vôbec nie sú vedomí, dokonca sa v mnohých prípadoch cítia dotknutí oni viac ako obeť a celý problém sa dramaticky zamotáva.

Počas zbierania informácii z voľne dostupných zdrojov a diskusných fór k tejto problematike vyplynulo iba jedno zásadné riešenie. Obete, ako aj odborníci na danú oblasť radia všetkým zasiahnutým čím skôr dobrovoľne opustiť pracovné miesto.

Aj napriek tomu, že obeť pri dobre rozbehnutej kariére, stabilnej práci a vybudovanom zázemí môže prísť o všetko, v prípade včasného uvedomenia si situácie je nádej začať odznova a opäť nabehnúť do bežného a zdravého kolobehu života.

Ak máte aj vy skúsenosť so šikanou na pracovisku, neváhajte nám nechať váš príbeh v komentároch. Možno práve ten váš príbeh pomôže ďalším ľuďom rozpoznať problém skôr, ako bude neskoro. 


TIP PRE VÁS

Viac informácii o problematike mobbingu a bossingu môžte čerpať aj zo zdroja zberstrachu.sk

Nebojte sa komentára, radi pokecáme.