O NÁS

Matúš Kašický

Matúš Kašický autor blogu KICKSTART

NIE TAK DÁVNO

Vďaka tvrdej a obetavej práci som po dovŕšení 20 rokov založil a viedol jednu z najväčších a najúspešnejších tanečných škôl zameraných na pouličné tance v novodobej histórií Slovenska. Podieľal som sa na tvorbe veľkých spoločenských podujatí a staral sa nielen o umeleckú výchovu detí a dospelých, ale aj o rast kultúrneho prostredia na Slovensku. Popri vedení tanečnej školy a štúdiu na tanečnom konzervatóriu sa mi podarilo okúsiť aj prácu za oceánom.

DNES

Venujem sa marketingu a strategickým návrhom webových stránok. Spolupodieľam sa na budovaní imidžu značiek a vytváraní kreatívnych projektov. Vyštudoval som interiérový dizajn a založil rodinnú stavebno-kreatívnu spoločnosť. Som autorom tohto blogu a pomáham klientom nakopnúť ich biznis nielen v digitálnom priestore. Prešiel som si úradom práce, aj vedením veľkej spoločnosti. Ovládam praktiky, ktoré mi v krízovej situácií pomohli prečkať obdobia rozhodovania sa a plánovania. To všetko s Božou pomocou a bez vysokoškolského vzdelania.

NIE TAK DÁVNO

V 16 rokoch som sa stala spoluzakladateľkou jednej z najúspešnejších tanečných škôl na Slovensku. Popri vedení a vychovávaní stovák tanečníkov som ukončila štúdium bilingválneho gymnázia a nastúpila na Technickú Univerzitu v Košiciach. Popri štúdiu na vysokej škole som sa stihla venovať nielen profesionálnemu tancu, ale aj štúdiu tanečného konzervatória a práci v medzinárodných spoločnostiach. Okúsila som odborné stáže vo veľkých úspešných podnikoch, vycestovala som za prácou za oceán a prešla som školeniami rôznych metód a foriem osobnostného rozvoja.

DNES

Ukončila som inžinierské štúdium na strojníckej fakulte a spolu s manželom sme založili tento blog. Za mnou je veľká výzva v podobe kontraktu s celosvetovo významným projektom Teach For All, na Slovensku pod názvom Teach For Slovakia. Ako účastníčka tohto 2 ročného intenzívneho programu som bola súčasťou snahy o zmenu v systéme vzdelávania našej krajiny a dnes túto organizáciu reprezentujem ako ambasádor. V systémových zmenách pokračujem na pozícii Interný expert vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.

Katka Kašická

Katka Kašická autorka blogu KICKSTART
Matúš a Katka Kašickí

Sme manželský pár, ktorý je naplnený túžbou byť svetlom na miestach, kde je tma. Prajeme si, aby raz každý zakričal:

,,Som víťaz, naplnený radosťou a pokojom a je mi daný zmysel života v Ňom.’’