Ochrana osobných údajov

GDP ... čo? 

Táto stránka vznikla na základe novej smernice EÚ. Chceme Vás týmto informovať, že Vaše údaje, ktoré máme v databáze sú Vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa a IP adresa.
 
Z tohto dôvodu sme všetky procesy spracúvania osobných údajov našich čitateľov nastavili tak, aby boli plne v súlade s aktuálnou právnou úpravou, pričom v tejto časti sú uvedené základné informácie o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov. 

[1] A to najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Naša webová stránka Vašu IP adresu nijako nevyužíva a Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu používame len pre komunikačné účely (zasielanie newslettra, odpisovanie na komentáre a odpisovanie na e-maily).
 
Pre meranie návštevnosti, segmentovanie čitateľov na základe polohy, veku, pohlavia a dĺžky návštevnosti využívame služby Google Analytics. Táto služba však neposkytuje detailné informácie o užívateľoch a my teda nevidíme a ani nevieme rozpoznať vďaka tejto službe žiadne Vaše konkrétne osobné údaje. 
 
Ak chcete, aby sme kópie Vašich údajov vymazali alebo zaslali Vám zoznam zozbieraných užívateľov, ktorý nám poskytli svoje meno, priezvisko a e-mail, kontaktujte nás na info@kickstart.sk