Je podnikateľský zámer potrebný? Čo na to úspešní podnikatelia a odborníci? + VZOR

Veľa ľudí s dobrým nápadom podceňuje podnikateľský zámer. Diskutabilné tvrdenie, ale poznám reálny príbeh, kde biznis vystrelil k nebu, zdalo sa, že sa už viac dariť ani nemôže, ale bez jasnej vízie načrtnutej na úplnom začiatku sa to celé rozpadlo ako domček z karát. Nie každý príbeh končí takto, ale prečo riskovať? Podrobnosti, vypracovaný vzor podnikateľského plánu a viac o tejto téme nám povedia aj hostia tohto článku.

ČO JE BIZNIS PLÁN?

Podnikateľský zámer alebo biznis plán je jasne a detailne spracovaný dokument na základe ktorého fyzická alebo právnická osoba vytvára príbeh svojej firmy, stanovuje ciele, vytvára vízie, štúdie a analýzy, ktoré priamo ovplyvňujú chod podnikania a budúce smerovanie.

Vďaka tomuto dokumentu by mal podnikateľ vedieť zhodnotiť a posúdiť šance svojho zámeru na podnikateľskom trhu.

Biznis plán je nielen logickou pomôckou, ale aj zhmotnením myšlienok a ideí. Vytvára koncept a mozaiku o tom, čo a ako sa bude diať. Pri viacerých spoločníkoch podnikateľského nápadu by sa s ním mali stotožniť všetci. Dôvod je jednoznačný. Firma nemôže fungovať ak má s ňou každý, kto je jej riadiacou súčasťou odlišné plány.

BIZNIS PLÁN NETREBA?

Pravdou je, že občas môžete plánovať koľko chcete, ale okolnosti a tisíce vplyvov v praxi prinesú niečo diametrálne odlišné od toho, čo je uvedené na papieri. AVŠAK, biznis plán je živý dokument, ktorý sa môže okolnostiam prispôsobovať. Kostra a vízia zato ostávajú nemenné a to je podstatné.


Steve Jobs to vystihol jednoznačne:

,,Everything is based on a simple rule: Quality is the best business plan period.“


Názory sa ako pri každej téme rôznia. Na základe vlastnej skúsenosti a praxe viem, že biznis plán je potrebný a mne osobne viac vyhovuje dávať si veci na papier. Vďaka tomu dokážem spätne výsledky merať a analyzovať.

Vidím tak pokrok, ale aj nedostatky, porovnávam, prípadne ďalej ciele dopĺňam a aktualizujem.

BIZNIS PLÁN TREBA

Tu stačí zacitovať Stephene R. Covey-ho, ktorý vo svojej knihe 7 návykov skutočne efektívnych ľudí uvádza:

,,Ak chcete mať úspešný podnik, musíte jasne stanoviť to, čo chcete dosiahnuť. Poctivo premyslite svoj výrobok alebo službu, ktorú chcete poskytovať z hľadiska cieľového trhu, potom organizujete všetky prvky – financie, výskum, vývoj, výrobu, marketing, ľudí, stroje a všetko ostatné potrebné k dosiahnutiu cieľa. Schopnosť vytvoriť úspešný podnik závisí do značnej miery na tom, nakoľko ste už na začiatku mysleli na koniec. Mnoho neúspechov v podnikaní začalo už na začiatku.“ 


ROZDELENIE PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU

Ako pomôcku pre tento článok som si dovolil rozdeliť podnikateľský plán na dve kategórie:

1. Skutočný podnikateľský zámer

Do tejto kategórie patrí podrobná štúdia, v ktorej sa nachádzajú citlivé údaje a samotné know how   spoločnosti. Na tomto type podnikateľského zámeru sa pracuje aj mesiace a končí v bezpečí podnikateľského ,,safe-u,, 🙂 S údajmi a informáciami z tohto zámeru sa pre ich citlivosť veľmi opatrne narába, no veľká časť z nich slúži ako podklad pre investorov, dotačné fondy a iné dôležité projekty. Jeho obsahom je okrem iného:

Zhrnutie projektu

Najdôležitejšia časť podnikateľského zámeru, v ktorej treba veľmi stručne a jasne predstaviť celý plán. Vytvoriť má presvedčivý obraz o hlavných bodoch, cieľoch plánu a stratégii ich dosiahnutia. Táto časť by sa mala napísať ako posledná.

Opis firmy

Opis rieši minulosť podniku (ak nejaká bola) a súčasný stav. Obsahuje dôvody založenia podniku, jeho vývoj, účel a právnu formu. Ďalej popisuje pôvod základného kapitálu, kto je vlastníkom a znaky, ktoré podnik odlišuje od konkurencie.

Opis výrobku alebo služby

Táto časť má presvedčiť o tom, že riešením načrtnutého problému je práve váš výrobok (služba). Opisuje reálne údaje a fakty, prečo je práve váš produkt (služba) najlepší a v čom sa líši od konkurencie. Popisuje funkcie, využitie a prednosti produktu (služby).

Výrobný proces

Popisuje výrobný cyklus od vstupu surovín, cez výrobu, až po distribúciu k zákazníkovi. Obsahuje spôsob výroby produktu alebo poskytovania služieb, spôsob dodávok materiálov, počiatočnú výrobnú kapacitu a potrebu pracovníkov pri začatí výroby.

Trh, odberatelia

Uvádza dôvody potencionálneho dopytu, definuje svojich zákazníkov a tiež možnosti a spôsoby rastu na trhu. Popisuje prieskum trhu, jeho objem a výsledky. Udáva odhadovaný dopyt v krátkodobej a dlhodobej perspektíve, popis konkurencie a bariéry vstupu na trh.

Marketing

Určuje kvantifikovateľné, merateľné a splniteľné ciele. Zaoberá sa taktikou, ktorou sa chcete dostať k zákazníkovi a presvedčiť ho, aby kupoval váš produkt (službu). Marketing by sa mal navrhovať zvlášť pre oblasti:

  • Produkt (výrobok, služba)
  • Peniaze (ceny výrobkov, služieb)
  • Priestor ( miesto realizácie)
  • Propagácia (reklama)

Organizačný plán

Jeho obsahom je podrobný popis organizačnej a riadiacej štruktúre firmy, vrátane riadenia a kontroly finančných záležitostí podniku. Zmieňuje sa o potrebách pracovníkov, kritériách pri ich výbere, charakterizuje platové ohodnotenie, spôsob motivácie a manažmentu.

Finančný plán

Uvádza celkovú potrebu finančných prostriedkov na realizáciu projektu. Detailne popisuje koľko peňazí a kedy bude podnik potrebovať, náklady na začatie činnosti podnikania, odhaduje budúcnosť firmy prostredníctvom finančných tokov a plánované výsledky obratov.

Dôležitou súčasťou je aj analýza nulového bodu, čo je výpočet minimálneho obratu predaja produktov/služieb, ktorý je potrebné dosiahnuť, aby sa pokryli všetky náklady.

2.  Jednoduchý podnikateľský zámer pre úrad práce

Tu by som zaradil podnikateľský plán, ktorý je nutný odovzdať v prípade, že si vybavujete príspevok na podnikanie z úradu práce alebo si na začiatok chcete len tak pre seba ,,skicnúť,, a natrénovať nanečisto nejaký jednoduchý tok myšlienok a informácií.

V tomto prípade som sa rozhodol zbytočne nerozpisovať siahodlhé texty o štruktúre a forme akú má mať tento plán, ale dávam vám možnosť stiahnuť si ten môj, ktorý som tvoril podľa šablóny, ktorú úrad práce vyžadoval.

 


TIP PRE VÁS

Podrobne o tom ako získať príspevok na podnikanie v hodnote 5600 € nájdete v mojom predchádzajúcom článku.


Čo na podnikateľský zámer hovoria odborníci a úspešní podnikatelia? 

Mgr. Lukáš Kakalejčík

manažér online marketingu v innogy resp. VSE
bývalý marketingový riaditeľ RoomAssistant
pedagóg na TUKE – Ekonomická fakulta
LinkedIn

,,Podnikateľský plán je určite dôležitá vec, pretože bez podnikateľského plánu ideš niekde, no nevieš čo je tvojim cieľom. Dôležité je však ho robiť úprimne, pretože dnes sa podnikateľské plány robia hala-bala, nie sú postavené na realite a všetky projekcie sú robené tak, aby vyzerali super a nápad sa zdal ako million dollar idea.

So svojimi študentmi kladieme dôraz na to, či má bussines zámer šancu uspieť, pretože všetká tá logistika a marketing sú ti na nič, keď neexistuje záujem o tvoj produkt resp. neexistuje dosť veľa ľudí, ktorí sú ochotní za tvoj produkt/službu platiť. Kontakt s ľuďmi je ten najlepší podklad pre podnikateľský plán, minimálne pre smerovanie produktu, predaja, marketingu a v neposlednom rade financií.

Bez kontaktu so zákazníkom je to celé guess work, pričom sa často stáva, že podnikateľ padne na hubu, lebo realita sa vôbec nezhoduje s tým, čo predpokladal. Myslím si, že práve začínajúce firmy si nemôžu dovoliť vyhadzovať peniaze na dohady, no mali by mať predstavu o tom čo môže aspoň ako tak fungovať.’‘

Matej Belica

Co-founder a grafický dizajnér KERE a KROY 

Keď sme KERE pred desiatimi rokmi zakladali, nemali sme ani páru o pláne. Teraz je jasné, že plán a ciele sú základ. Projektový manažment, určovanie taskov a ich prioritizácia je vec, kde sa dá zlepšovať do nekonečna.

Je dôležité rozdeliť fungovanie firmy na projekty a operatívu a ku obom zložkám pristupovať odlišne. Ku tomu vedia pomôcť rôzne tooly, ale treba si dávať pozor, aby organizácia nezabrala viac práce ako samostné tasky. No pri viac člennom tíme je kľúčové, aby každý vedel, čo má robiť a ktorý z taskov má najväčšiu prioritu.

Nemenej dôležité je plánovanie cieľov, či už krátkodobých alebo dlhodobých. Bez nich sa človek prevaľuje zo dňa na deň a čas plynie. Ciele je dobré si nastaviť konkrétne a meratelne, čo môže byť niekedy tažšie, ale pri vyhodnotení sa to potom vráti.

A aké máte skúsenosti s podnikateľským plánom vy?

3 comments Add yours
  1. Niečo na tom bude. Aj pri štartovaní môjho biznisu som si robil podnikateľský plán a stále si nájdem čas sa ku nemu vrátiť, aby som nezabudol čo bol vlastne môj cieľ na začiatku a neustále ho updatujem, aby som vedel kam smerovať moje aktivity. Pekný článok…

Nebojte sa komentára, radi pokecáme.