Získaj príspevok na podnikanie v hodnote 5600 € a nakopni svoj biznis jednoduchšie.

V hlave sa vám množia pracovné nápady, našli ste dieru na trhu, chcete sa osamostatniť, no nemáte počiatočný kapitál. Poznám to. V podobnej situácii som bol aj ja. Štát mi však dal nenávratný príspevok 5600 €, aby podporil moje podnikateľské plány. Príspevok na podnikanie som investoval a výsledkom je matuskasicky.com a credes.sk. To čo bolo pred rokom iba víziou sa stalo dosiahnutým cieľom. Dávam vám podrobný návod ako na to.

ÚRAD PRÁCE

Žiaľ áno, všetko sa to začína na úrade práce. Musíte byť evidovaný ako nezamestnaný, aby ste sa dopracovali k žiadosti o nenávratný príspevok na podnikanie. Netreba však zúfať, úrad práce okrem tohto príspevku ponúka kopec ďalších možností. Napríklad mne preplatili dva akreditované rekvalifikačné kurzy v hodnote 2500 €. Vďaka nim sa mi podarilo rozbehnúť tento blog a zažiť 11 kurzov z oblasti online marketingu, ktoré mi zmenili život, aj preto, že hneď prvému klientovi, pre ktorého som pracoval som zvýšil obraty jeho e-shopu o 130% a návštevnosť jeho webovej stránky o ďalších 70%.

Tým chcem povedať, že ak sa vám zdá čakanie na schválenie štátneho príspevku na podnikanie príliš dlhé, zúročte čas efektívne a využite ostatné benefity, ktoré úrad práce ponúka.

ČO UROBIŤ AKO PRVÉ?

Ešte pred všetkou kopou papierov a pred všetkými žiadosťami, ktoré je potrebné vyplniť a podať si ujasnite, čo chcete robiť a do čoho chcete investovať. Vysnívajte si svoje podnikanie a naštudujte si oblasť, v ktorej chcete pôsobiť. Podľa môjho názoru, celou alfou a omegou je byť stotožnený so svojimi plánmi. Dôvodom je, že jedného dňa budete stáť pred komisiou a obhajovať váš zámer.

Ako vyzeralo moje vybavovanie žiadosti chronologicky?

Január – Máj Absolvovanie dvoch rekvalifikačných kurzov
Marec Prvýkrát som sa dozvedel o možnosti dotácie na podnikanie
Apríl – Máj Príprava podnikateľského zámeru a zorientovanie sa v podnikateľskej oblasti
Máj Konzultácie ohľadom žiadosti o dotáciu na podnikanie
Jún Odovzdanie žiadosti a všetkých podkladov k žiadosti o dotáciu na podnikanie
August Obhajoba žiadosti o dotáciu na podnikanie
September Začiatok podnikania

Celý proces trval v mojom prípade dlhšie, pretože som sa ocitol v poradovníku medzi mnohými ďalšími žiadateľmi a v dovolenkovom období. Proces sa ešte natiahol, pretože bolo v mojom záujme využiť príležitosť a absolvovať rekvalifikačné školenia.

V prípade, že vy už ste evidovaný na úrade práce a nechcete čakať tak dlho ako ja, môže sa jednať o rozmedzie maximálne 1-2 mesiace a príspevok máte schválený!

UPOZORNENIE

Ešte pred tým, ako sa pustím do podrobného návodu vás chcem upozorniť, že mne sa podarilo požiadať o príspevok v rámci programu ,,Cesta na trh práce. Je to viac menej to isté, ako bežná dotácia na podnikanie, avšak s malými rozdielmi, ktoré spomeniem nižšie.

Program ,,Cesta na trh práce“ bol spustený pre okresy s najväčšou mierou nezamestnanosti na Slovensku a tento program stále trvá v týchto oblastiach:

Banskobystrický kraj – okres Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca, Veľký Krtíš
Košický kraj – okresy Rožňava, Sobrance, Trebišov
Prešovský kraj – okresy Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov n/Topľou

PRÍSPEVOK NA SZČO vs. CESTA NA TRH PRÁCE
HLAVNÉ ROZDIELY

Príspevok na SZČO: označená pod § 49

výška príspevku: od 2994 € do 4791 € podľa celkovej ceny práce v jednotlivých okresoch
minimálna dĺžka evidencie na ÚPSVaR: 3 mesiace
dĺžka prevádzkovania živnosti: minimálne 3 roky

Cesta na trh práce: označená pod § 54

výška príspevku: 5600 €
minimálna dĺžka evidencie ÚPSVaR: 1 deň
dĺžka prevádzkovania živnosti: minimálne 2 roky


TIP PRE VÁS

Všetko o programe ,,Cesta na trh práce“ nájdete v tomto dokumente


ZÁKLADNÉ PODMIENKY ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK NA PODNIKANIE PRE SZČO

 1. Byť považovaný za uchádzača o zamestnanie.
 2. Byť evidovaný na úrade práce minimálne 3 mesiace alebo minimálne 12 mesiacov v prípade, že ste 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavili alebo skončili SZČ.
 3. Povinnosť prevádzkovať živnosť nepretržite 3 roky.
 4. O príspevok písomne požiadať miestny príslušný úrad práce podľa plánovaného miesta podnikania.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK CESTA NA TRH PRÁCE

 1. Byť považovaný za uchádzača o zamestnanie.
 2. Byť evidovaný na úrade práce minimálne 1 deň.
 3. Povinnosť prevádzkovať živnosť nepretržite 2 roky.
 4. O príspevok písomne požiadať miestny príslušný úrad práce podľa plánovaného miesta podnikania.

PROCES ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK NA PODNIKANIE
KROK ZA KROKOM

 1. Navštívil som oddelenie poradenstva a vzdelávania na úrade práce.
  Tu som dostal všetky potrebné informácie k ďalšiemu postupu v rámci žiadosti.
 2. Vypracoval som podnikateľský zámer a kalkuláciu nákladov.
  Detailne o oprávnených výdavkoch a o tom, ako napísať podnikateľský zámer, spolu so vzorom môjho vlastného zámeru nájdete v pripravovanom článku.
 3. Podal som žiadosť o poskytnutie príspevku na podnikanie.
  K žiadosti som priložil aj všetky ďalšie doklady, ktoré je nutné odovzdať. Ich zoznam je nižšie.
 4. Absolvoval som test o pripravenosti na začatie podnikania.
  Test spočíval v 20 otázkach a študijným materiálom mi bol nasledovný materiál.
 5. Pozvali ma na obhajobu podnikateľského zámeru.
  Pred komisiou som prezentoval efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť môjho biznis plánu.
 6. Otvoril som si živnosť.
  Na základe úspešne zvládnutého testu a obhajoby podnikateľského zámeru ma úrad práce vyzval k otvoreniu živnosti, s dátumom začatia neskorším, ako je podpísanie dohody o pridelení príspevku.
 7. Podpísal som dohodu o pridelení príspevku na podnikanie.
  Na základe úspešne zvládnutého testu a obhajoby podnikateľského zámeru, otvorení živnosti a splnení všetkých podmienok som podpísal dohodu medzi mnou a úradom práce.
 8. Podal som žiadosť o pridelení prvej časti schváleného príspevku na podnikanie.
  Príspevok pricestuje na váš účet v dvoch častiach, najprv 60% a po prečerpaní týchto prostriedkov ďalších 40%.
 9. Do 30 dní mi príde na účet prvých 60 % prostriedkov.
  Využiť ich môžem len na to, čo je uvedené v kalkulácií podnikateľského zámeru.
 10. Posúdenie oprávnenosti výdavkov.
  Po prečerpaní prvej časti prostriedkov úradu práce poskytnem doklady, na základe ktorých úrad práce vyhodnotí, či poskytnuté prostriedky boli použité v súlade s dohodou.
 11. Pridelenie druhej časti príspevku v objeme 40% z celkovej ceny prideleného príspevku.
  Tie budú poskytnuté, až po vyhodnotení posúdenia oprávnenosti výdavkov z prvej časti poskytnutého príspevku.
 12. Prvá správa o prevádzkovaní SZČ.
  Tá sa úradu práce dokladuje po 12 mesiacoch podnikania
 13. Druhá správa o prevádzkovaní SZČ a posúdenie oprávnenosti výdavkov druhej časti príspevku.
  Predkladá sa po druhom roku podnikania, v termíne určenom na dohode.

ČO BUDE POTREBNÉ ZDOKLADOVAŤ?

 • Žiadosť o príspevok na podnikanie
 • Podnikateľský zámer + kalkulácia
 • Doklad o mieste podnikania (nájomná zmluva, list vlastníctva, súhlas vlastníkov)
 • Doklad o ukončenom vzdelaní
 • Čestné vyhlásenie, že v predošlom období ne/podnikal
 • Fotokópia predchádzajúceho osvedčenia o podnikaní
 • Rozhodnutie o zrušení, pozastavení predchádzajúcej podnikateľskej činnosti
 • Zmluva o bankovom účte

PRÍSPEVOK NA PODNIKANIE – VÝHODY

Finančná dotácia: balík poskytnutých prostriedkov vás odbremení od záťaže, ktorá vyvstane po otvorení živnosti a pomôže vám v prvotnej investícií do hmotného a nehmotného majetku potrebného k otvoreniu prevádzky.

Podnikateľský zámer: dobre spracovaný podnikateľský zámer je zároveň víziou a smerovaním vašej činnosti. Vami spracovaný projekt vás podporí v premýšľaní nad úspechom a osobnými cieľmi.

Agenda: aj napriek množstvu papierov, potvrdení a dokladov, ktoré treba odovzdať v procese vybavovania a počas prevádzkovania živnosti je to super skúsenosť, pri ktorej sa človek dostane k ďalším novým informáciám.

Práca: aj napriek tomu, že ste dostali príspevok a otvorili si živnosť, môžete sa popri tom normálne zamestnať.

PRÍSPEVOK NA PODNIKANIE – NEVÝHODY

Živnosť: žiaľ, tento štát má na živnostníkov silné páky, ručíte celým majetkom, potrebujete myslieť na účtovníctvo, daňové priznanie, zmeny v zákonoch, strácajú sa benefity v podobe 13. – 14. platu, platená dovolenka, vlastná zodpovednosť nad kontrolou na dôchodkové a nemocenské poistenie a iné.

Povinnosti: voči úradu práce máte po dobu platnosti dohody o poskytnutí príspevku, teda troch rokov respektíve dvoch. Povinnosť informovať úrad o spravovaní vášho podnikania, dokladuje sa spôsob minutých prostriedkov a ak niečo nesedí, príspevok musíte vrátiť.

Náklady: síce pracujete sám na seba, je tam pocit väčšej slobody, ale dvíhajú sa náklady v podobe odvodov, účtovníctva, právnického poradenstva, technického a organizačného zabezpečenia atď.

Tak čo poviete? Ja hovorím, že predtým než vstupujete do niečo podobného popremýšlajte nad možnosťami a až potom sa rozhodnite.

AKO TO HODNOTÍM? 

Hodnotím to ako využitie naskytnutej príležitosti. Vďaka možnosti žiadať o príspevok som získal 5600 €, ktoré som strategicky rozložil do najbližších dvoch rokov podnikania, investoval do technického zabezpečenia, ale sa aj popri vybavovaní celej dotácie veľa priučil.

Ak vás zaujíma, ako vyzeral môj podnikateľský zámer a aká je dôležitosť podnikateľského plánu v rámci podnikania, čítajte ďalej.

35 comments Add yours
  1. Ďakujeme za pochvalu 🙂 V prípade, že si už raz podnikal, tak nie je problém o príspevok požiadať. Problém nastáva, ak si už raz o príspevok z úradu práce žiadal, vtedy môžeš o ďalší príspevok požiadať sa mi zdá až po 10 rokoch.

   1. ahojte,
    viem ze pri klas. dotacii na ZSCO je mozne poziadat o opatovny prispevok az po 8rokov, neviem ci som pochopila spravne ale ked som si citala oznamnie o dotaciu „cesta na trh prace“ v istom bode o opravneni ziadatela sa pise:
    f) vyhlásenie žiadateľa, že prehľad a informácie o všetkej prijatej pomoci de minimis sú
    úplné, alebo vyhlásenie žiadateľa, že v období prechádzajúcich dvoch fiškálnych rokov
    a počas prebiehajúceho fiškálneho roku neprijal/prijal žiadnu pomoc de minimis

    nebude to pri tejto dotacii brane len na tie dva roky spat? alebo myslite za aj tu plati az 8rokov?
    dufam ze nie lebo inak musim este rok a pol cakat :-/
    resp. neviete niekto v akom je to stadiu, kedy to planuju stopnut? – myslim dotacie projektu cesta na trh prace.. ci to este stiham 😛

    dakujem

 1. Dobrý den prosím vás chcem sa opitat ako ta obhajova proběhne budem muset vyprávět od a do z ale mi dají len 2ci 3 otázky ale ako Ked že nás je 37 Ludi a Ked že máme ist obhajovat po jednom co myslíte ako to probehne ??

  1. Ahoj Niko, v mojom prípade to vyzeralo nasledovne: sedel som v prítomnosti štyroch dám, ktoré sa ma zo začiatku opýtali na krátke informácie o mne, kto som, čo som robil a následne prešli k podnikateľskému plánu. Otázky sa niesli v znamení vedomostí o segmente, v ktorom chcem podnikať a taktiež som dostal otázky smerované na obhájenie technického zabezpečenia, na ktoré použijem finančný príspevok. Rozhovor trval asi 15 minút. Ak by som to mal zhrnúť, netreba mať žiadnu obavu. Je v záujme úradu práce, aby si príspevok dostal 🙂 Držím palce, verím, že všetko prebehne úspešne.

  1. Zdravím Janko. V rámci príspevku na projekt ,,Cesta na trh práce,, nemusíš byť na úrade evidovaný 3 mesiace. Stačí jeden deň a môžeš oň požiadať. Platí to však iba v prípade, že si evidovaný v regióne, v ktorom tento príspevok otvorili a v prípade, že sa ešte balík peňazí nevyčerpal 🙂

   1. Ahoj. Ano som v meste ktore je napisane vyssie. Tak to je super. Planujem otvorenie kebabarne 🙂 tak dufam ze do konca roka prispevok ziskam.

     1. Akurat dnes pozeram informacie na nete ohladom cesta na trh prace. Ked si zobral tento prispevok naozaj si dostal uz do 60 kalendarnych dni zvysnu ciastku prispevku? Realne si takto mal 5600 € ?

 2. Chcem sa spytat, ze ako je to s touto dotaciou ak som predtym chvilu podnikal, no nebral som na to dotaciu. Rad by som obnovil zivnost a ziskal dotaciu. Cakat ale rok na urade prace mi pride chore. Plati tato podmienka aj pre tento program?

  1. Janko zdravím Vás. Na túto dotáciu potrebujete byť evidovaný na úrade práce minimálne 1 deň a táto dotácia je taktiež viazaná len na určité okresy, kde je miera nezamestnanosti najvyššia. Neviem však ako dlho musíte byť na úrade práce evidovaný v prípade, že ste pred nedávnom jednu živnosť zrušil. Najlepšie je si to overiť osobne na úrade alebo v článku nájdete prílohu, v ktorej tieto informácie určite nájdete. Ak máte otázky, kľudne ma bombardujte 🙂

   1. Ahoj prosim ta ako je to v pripade ze si evidovany z ineho mesta? mozes ziadat ak chces podnikat v tych okresoch? alebo vobec nie, alebo je mozne to vybavit ze si zadas len prechodny pobyt alebo musis mat trvaly ? dakujem

    1. ze ci musis mat trvaly ked chces ziadat alebo mozes mat trvaly inde a ked mas projekt vypracovany na tu oblast ci sa to da aj tak

     1. Zdravíčko Daniela, podľa informácií, ktoré mám sa príspevok viaže na oblasť, v ktorej máte trvalý pobyt. Čo znamená, že tam kde máte trvalý pobyt spadá aj úrad práce, v ktorom ste evidovaná.

  1. Dobrý deň, nemám vedomosť o tom, že by o príspevok na podnikanie mohli požiadať občania v dôchodkovom veku. Túto príležitosť majú len nezamestnané osoby evidované na úrade práce. Ak však môžem poradiť, tak v prípade, že plánujete rozbehnúť podnikanie, dávam do pozornosti nasledujúci článok, v ktorom sa dozviete dôležité informácie: https://www.podnikajte.sk/start-podnikania/c/3167/category/zivnost/article/zivnost-popri-dochodku.xhtml

 3. zdravím, podnetný článok, len by som sa rada opýtala, odkiaľ je čerpaná informácia, že sa môžem popri szco normálne zamestnať aby to bolo bez postihu, lebo som to nenašla. dakujem

  1. Zdravíčko, osobne som sa pri vybavovaní príspevku pýtal na túto informáciu. Bolo mi povedané, že nie je dôvod, prečo by som sa nemohol popri SZČO zamestnať. Skúste sa aj vy na tieto informácie pýtať u svojej kontaktnej osoby a ak by ste mali bližšie detaily, budem veľmi rád ak sa tu s nimi o ne podelíte. Prajem všetko dobré

  2. Môžete sa zamestnať. Najskôr živosť a potom zamestnanie na pracovnú zmluvu, budete mať súbeh zamestnaní … živnosť nemôžete zrušiť, lebo by ste museli vrátiť príspevok /jeho alikvotnú časť/. Iba to oznámite UPSVaR.

   1. Zdravíčko, ďakujeme za komentár. Vedeli by ste nám tu poskytnúť aj stručné informácie o tom, ako je to v prípade súbehu zamestnaní s odvodmi? Platí sa za živnostníka alebo odvody hradí zamestnávateľ?

 4. Zdravím, len chcem pochváliť článok. Je veľmi dobre spracovaný. Pomohol mi zorientovať sa v danej oblasti. Ďakujem a prajem všetko dobré!

  1. Ahoj Kika, ak sa jedná o program ,,Cesta na trh práce“ tak stačí byť evidovaný na úrade 1 deň. Ak sa jedná o bežný príspevok na podnikanie tak tam je podmienka 3 mesiace evidencie na úrade práce. Držíme palce a veríme, že to vyjde.

 5. No neviem, ale zdá sa mi, že ak už raz bol poskytnutý príspevok na podnikanie, ta k neplatí asi 8 rokov na opätovné, ale ako to bolo v pôvodnej zmluve na príspevok, teda 3 alebo 5

 6. Zdravím. K tej práci na tpp popri SZČO som sa aj ja informoval priamo pána čo to má na starosti a tiež mi bolo povedané, že normálne môžem sa aj zamestnať. Len si treba dať pozor na to, že ak si dáte do kalkulácie nákladov aj platenie zdravotného a zamestnáte sa, tak odvody za vás platí zamestnávateľ (nemôže platiť aj on, aj vy – je to trestné aj v rámci EÚ), tak potom tie peniaze by sa vám zvýšili. Len neviem či by ste si za nich mohli kúpiť niečo z vecí uvedených v zámere, alebo by ste ich museli vrátiť (ale túto informáciu sa ešte posnažím zistiť a doplním to).

  1. Bola som pred týždňom na informačnom školení ohľadom dotácie podľa §49. Pri uvedení nákladov na zdravotnú poisťovňu a ich nevyužití (z Vami popisovaného dôvodu, príp. z dôvodu PN) budete musieť tieto financie vrátiť ÚP, prípadne zažiadať o zmenu v podnikateľskom zámere (ak ich budete chcieť využiť na niečo iné). Na schválenie zmeny majú tuším 30 dní (ak ju schvália), takže v lepšom prípade budete vracať financie za 1 mesiac zdravotného poistenia (záleží, kedy podáte žiadosť)

 7. Po dlhych rokoch stravenych po zahraničí chcem si nájsť pracu v bydlisku kde bývam.Keďže je možnosť pracovat v stavebníctve tak rozmýšľam si spraviť živnosť,pretože skoro vsade to u nás ,,fiči,, že treba mat živnosť.Pýtam sa ,dostam tiež nejake dotacie ????….Som z Bj okresu…

  1. Zdravím Vás p. Marián. Vitajte na Slovensku 🙂 Dotáciu môžete dostať ak budete evidovaný na úrade min. 3 mesiace. Neviem koľko má BJ okres priemernú nezamestnanosť, ale žiadať môžete o 4 tis. alebo 5,3 tis. € v rámci príspevku pre začínajúcich podnikateľov. Všetky informácie nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-obcana/prispevok-na-samostatnu-zarobkovu-cinnost-49.html?page_id=13191

 8. Dobry den som evidovana na urade prace uz 6 mesiacov pocas tejto doby som si pravila dva rekvalifikacne kurzy jeden mi preplatili druhy som si financovala sama urobila som si po obidvoch aj skusku odbornej sposobilosti som z Ba ma narok na financnu podporu a ak ano v akej vyske lebo an indternet som citala ze pre ba je to max 3200euro.

 9. Dobrý deň . Chcem sa spýtať prosím vás či je tazke spraviť ten test či dávajú tazke otázky . Ďakujem ? inak veľká pochvala dlho som hľadala aspoň z časti ako máte vy nejaký článok ale dali ste to na PÁNA .

  1. Kika ahoj, som rád, že článok pomohol. Test bol v pohode, ak si pár krát prelistuješ brožúrku tak by ti nemalo robiť problém ho zvládnuť. A popravde ani neviem ako dopadol, ale asi som ho urobil, keďže ma následne pozvali na pohovor a dotáciu mi schválili :)) Držím palce nech to vyjde!

Nebojte sa komentára, radi pokecáme.